Nove tehnologije su donele mogućnosti koje su kompanijama olakšale poslovanje. Uz neizbežno postojanje računara i računarskih mreža, danas svaka kompanija koristi neki softver, bilo da je on neki ERP sistem (mali, srednji, veći, pisan u starim ili novim alatima, brz, spor …) ili softver koji ima neku specifičnu svrhu ili sprega više softvera. Svi oni rade u korist kompanije i posla i zato ih možemo nazvati poslovne aplikacije. Ono što izdvaja T3soft je to što se lako možemo prilagoditi vašim potrebama i predložiti ili na vaš zahtev napraviti aplikaciju za vaš posao. U portfoliu T3soft nalazi se ERP i WMS sistem, kao i veliki skup „pomoćnih“ aplikacija koje mogu biti veoma korisne i koje se mogu spregnuti sa vašim postojećim sistemima i bazama (naš proizvod T3B, o tome možete čitati na strani „proizvodi), kao i aplikacije urađene po zahtevu za specifične korisnike. T3soft konstantno radi na usavršavanju svojih rešenja, kao i osmišljavanju i izradi novih rešenja za koje smatramo da mogu da budu univerzalna i korisna za naše klijente i kompanije.