Živimo u vreme kada tehnologije ubrzano preuzimaju mnoge naše poslove i kada su naši podaci dostupni sa bilo kog mesta na svetu, a sve zbog bržeg i kvalitetnijeg poslovanja. Logično je da u takvim okolnostima treba da razmišljamo i o zaštiti svega što nam omogućuje skladištenje, obradu i prenos informacija. Da bi ste došli do pravog rešenja, morate se za početak upoznati sa pojmom IT Bezbednost.
IT Bezbednost je različita od bilo koje druge teme u računarstvu. Da bi se bavili IT Bezbednošću, morate imati široko poznavanje svih različitih vrsta sigurnosti. Termin bezbednost informacija pokriva širok spektar aktivnosti u organizaciji. To uključuje ne samo proizvode, nego i procese koji se koriste za sprečavanje neovlašćenog pristupa, izmenu i brisanje podataka. Osnovni ciljevi IT Bezbednosti su dostupnost, integritet, i poverljivost. Sve bezbednosne kontrole, mehanizmi i mere zaštite se sprovode da bi se obezbedio jedan ili više ovih principa. Svi rizici, pretnje i ranjivosti se analiziraju u smislu koliko su oni potencijalno sposobni da ugroze jedan i sve ove principe.

Svaka kompanija mora da razvija širok bezbednosni program koji se sastoji od tehnologija, procedura i procesa. Neophodno je i da se stalno procenjuje rizik sa kojim se kompanija suočava, a zatim i kako da se pravilno izdvoje sredstva i resursi da ublažili te rizike. Takav proces identifikuje u kompaniji sledeće procese:

• IT bezbednosne polise
• organizacija bezbednosti informacija
• upravljanje osnovnim sredstvima
• bezbednost HR podataka
• fizička bezbednost i bezbednost životne sredine
• komunikacija i operativno upravljanje
• kontrola pristupa
• implementacija informacionih sistema, razvoj i održavanje
• upravljanje incidentima informacione bezbednosti
• upravljanje kontinuitetom poslovanja
• usaglašenost sa zakonskom regulativom

T3soft vam može pomoći da uspostavite kontrolu nad ovim procesima, a samim tim i da ne brinete o rizicima koje današnje vreme nosi, barem kada su informatičke tehnologije u pitanju.